Welkom in de Stilteplek in de Ludgerustoren in Dronten: een plek die uitnodigt om zomaar even stilletjes te zitten, tot rust te komen, te bidden of je te bezinnen.

Voel je vrij om naar binnen te stappen.
De stilteplek is er voor iedereen.

De Stilteplek

Waar

De Stilteplek (ook wel stiltecentrum genoemd) is ingericht op de begane grond van de Ludgerustoren, De Helling 2, naast het  winkelcentrum bij de Kop van het Ruim. De ingang bevindt zich aan de achterkant. Ooit hoorde de toren bij een kerk. De kerk is verplaatst, de toren is gebleven.

De toren is gebouwd als verwijzing naar dat wat boven het alledaagse uitsteekt; hij verbindt als het ware de aarde met de hemel.

Opening

Op 2 oktober 2020 is de Stilteplek officieel geopend door oud-burgemeester van Dronten, mr. Aat de Jonge. Hij zei daarbij onder andere: “Ik moet denken aan de rand tekst die op de klok boven in deze toren staat: Kom snel samen zo dikwijls de stem van Ludgerus u vanuit de toren bijeenroept. De hoofdletters uit deze zin in het latijn vormen het jaartal 1964. Deze oproep blijft actueel zelfs na 56 jaar in een nieuwe vorm: kom snel samen om de stilte te ervaren, want die stilte zit in ieder mens. De dichter Bernlef heeft eens gezegd dat de stilte helemaal niet opgezocht hoeft te worden, omdat die er allang is: in jezelf.”

 

Wat

De Stilteplek is een kleine, bescheiden ruimte. Je kunt er naar binnen gaan om te mijmeren of dagdromen. Om van binnen stil te worden en tot rust te komen. Om over andere dingen na te denken dan je daarvoor deed.

Je kunt je laten inspireren door beeld en teksten.

Als je een tekstkaartje ziet dat je aanspreekt, mag je deze meenemen.

Er ligt een notitieboek, waar je - als je daar behoefte toe voelt - een gedachte, gebedsintentie of groet in kunt schrijven.

Wanneer

Je kunt op woensdag, vrijdag en zaterdag overdag terecht in De Stilteplek.

De Stilteplek gaat omstreeks 9.00 uur open en wordt tegen het eind van de middag weer afgesloten.

Voor wie

Iedereen kan gebruik maken van de Stilteplek.

Het maakt niet uit hoe je in het leven staat of wat je gelooft.

Stap er gerust naar binnen als je tijdens werken, winkelen of wandelen behoefte hebt aan een plekje waar niets móet en niets hoeft. Een plekje waar je gewoon stil kunt zijn of worden.

Fotogalerij

Visie

Waarom een stilteplek?

Stilte is in onze tijd schaars. We leven in een drukke, lawaaierige wereld.

De behoefte aan stilte blijkt echter toe te nemen. Op veel plaatsen in ons land, in ziekenhuizen, maar ook in bedrijven en in de publieke ruimte, zijn daarom stilteruimtes ontstaan. Stilteretraites kunnen op veel belangstelling rekenen. En wist u dat 31 oktober uitgeroepen is tot ‘dag van de stilte’?

Een veelzeggend citaat van Bertolt Brecht (1898-1956):

Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang

Het belang van stilte

Stilte is een spirituele basisbehoefte van de mens. Stilte hebben we nodig om voeling te houden met onszelf en met het grotere geheel. Ook voor wie teveel stress ervaart of door een pijnlijke periode gaat kan stilte heel heilzaam zijn.

Stilteruimtes geven de mogelijkheid om het contact met de stilte en de rust in onszelf te herstellen.

Stilte is universeel. Zij is van niemand en van ons allemaal.
Zij verbindt mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging.

Doelstelling

De stilteruimte nodigt uit tot stilte, bezinning en inkeer.

Regelmatig bezoek aan een stilteruimte zal kunnen bijdragen aan:

  • aandachtig stil zijn;
  • terugkeren naar de essentie van je leven;
  • ontdekken wat echt belangrijk is in het leven;
  • een “ondertoon” van rust en vrede;
  • weer in contact komen met de stilte in jezelf.

Eenmaal weer in contact gekomen met deze stilte in onszelf kunnen we ook in de drukte en snelheid van alledag hierop weer terugvallen.

stilte is ruimte

voor een andere wijze van zijn

stilte is ontvangen mogen

stilte is luisteren

stilte is kijken

naar al wat werkelijk leven geeft

stilte

Gegevens

Kamer van Koophandel:  73404047     RSIN: 859516945
Bankrekeningnummer:  NL12 RABO0338060553
E-mail: info@stilteplekdronten.nl
website:  www.stilteplekdronten.nl

Doelstelling

Voorbijgangers met de stilteplek uit te nodigen tot beleving van stilte, bezinning en inkeer. Een regelmatig bezoek aan een stilteruimte zal kunnen bijdragen aan:

  • aandachtig stil zijn;
  • terugkeren naar de essenties van je leven;
  • ontdekken wat echt belangrijk is in het leven;
  • een “ondertoon” van rust en vrede;
  • weer in contact komen met de stilte in jezelf.

Hoofdlijnen Beleidsplan

Stilte is in onze tijd een schaars goed geworden. De behoefte daaraan blijkt - ondanks de krimp van kerken -  toe te nemen. Met de komst in de afgelopen jaren van stilteruimtes op vele plaatsen in ons land wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen, zo ook met deze stilteplek in de gemeente Dronten.

Stilte is een basisbehoefte van de mens om voeling te houden met zichzelf. Stilte kan heilzaam zijn, bijvoorbeeld voor wie teveel stress ervaart of door een pijnlijke periode gaat. Stilteruimtes geven de mogelijkheid om het contact met de stilte en rust in onszelf te herstellen. In de binnenkamer van de toren kun je zomaar een poosje stilletjes zitten. Of bidden. Of een intentie in het boek schrijven.
De inrichting van de ruimte vormt hiertoe nadrukkelijk een uitnodiging. Het begrip Licht staat daarbij centraal.

Klik hier voor het volledige beleidsplan

Samenstelling bestuur m.i.v. 28-02-2023

Mw. Riek van Haeringen - voorzitter
Mw. Bea Mantel - secretaris

Dhr. Peter Berends - penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een onkostenvergoeding voor door hen aantoonbaar gemaakte kosten voor de uitvoering van hun functie.
De vrijwilligers die bij de Stichting zijn betrokken ontvangen jaarlijks een presentie in natura.

Financiële middelen van de Stichting

De financiële middelen van de stichting voor het realiseren en in standhouden van genoemde stilteplek worden verkregen uit diverse algemeen nut beogende fondsen, bijdragen van kerken en giften van particulieren. De Stichting heeft geen winstoogmerk en eventueel overbodige financiële middelen  na opheffing van de Stichting worden conform de statuten besteed aan een ANBI met soortgelijke doelstelling.

Verantwoording

Jaarlijks worden jaarrekening en jaarverslag na vaststelling door het bestuur op de website gepubliceerd.

Jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019

Jaarverslag 2020 en Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2021 en Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2022 en Jaarrekening 2022

ANBI en donaties

Stichting Stilteplek Dronten is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze erkenning wordt afgegeven door de Belastingdienst. Het betekent dat uw gift aan Stilteplek Dronten fiscaal aftrekbaar is. Voor het onderhoud en om de vaste kosten te kunnen betalen zijn wij afhankelijk van giften. Een donatie is daarom meer dan welkom. Dat kan eenvoudig door de QR code te scannen en een bedrag naar keuze in te vullen.

Stilteplek QR-code-klein